Truyện Mystery
Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Nguyên Tôn
4 giờ trước

Nguyên Tôn

Re:monster
23 giờ trước

Re:monster

Siêu Nhân X
1 ngày trước

Siêu Nhân X

Darwins Game
1 ngày trước

Darwins Game

Player
1 ngày trước

Player