Truyện Supernatural
Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Đồ Long
4 giờ trước

Đồ Long

Siêu Nhân X
1 ngày trước

Siêu Nhân X

Player
1 ngày trước

Player